ITSU Suki Massage Chair
$2,500(Fixed)

📣超级便宜👍超好效果👍                                 减压放松👍解决酸痛👉六手按摩小沙发

🤩ITSU Suki Six Rollers Massage Chair🤩                          好效果、好舒服、好到位、好便宜、好口碑                 😍中秋佳节五折大优惠💲2️⃣9️⃣0️⃣0️⃣😍

市场独有背部六个滚轮小型全身按摩沙发                          ➕腿部气压热感按摩

👍不佔空间👍方便放置                                     👍方便坐下👍方便享用                                     👍方便操作👍方便分期
适合👍低头族👍年青族                                                     👉   👍劳动族👍酸痛族

☎️095329777
Shop 28, 29 Aviemore Drive,
Highland Park, New Zealand

欢迎来店体验或网上订购                                                  www.itsunz.com

Overview

  • Company: ITSU
  • Address: Shop 18, 29 Aviemore Drive, Highland Park 2010, Auckland, New Zealand
  • Condition: New

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service